Kranio-sakrálná terapia

Táto terapia dokáže obnoviť vzájomnú súhru tela, mysle, emócií a duše. Ide o veľmi bezpečnú metódu, ktorú môžu podstúpiť ľudia všetkých vekových kategórií od novorodencov, detí, tehotných žien, dospelích alebo seniorov či zdravotne hendikepovaných ľudí.

Pre mnohých ľudí, zvyknutých na klasickú tlakovú masáž, je nepochopiteľné, ako môže taký jemný dotyk spôsobiť silné zmeny v organizme. Silný tlak vyvoláva protitlak, čiže odpor. Pri jemnom dotyku sa telo dokonale uvoľní a otvorí sa liečivému procesu.

V každom prípade túto terapiu podstupujú aj zdraví ľudia, lebo sa po nej cítia plní energie, šťastnejší a spokojnejší. Posilňuje sa imunitný systém, stresová hladina sa znižuje a zlepšuje sa rovnováha hormónov a pocit telesnej a duševnej pohody.

Pomáha:

 • pri strese, napätí, poruchách koncentrácie
 • migrénach, bolestiach hlavy, chrbtice, kĺbov i svalov
 • chronickej únave, stavoch vyčerpania
 • depresiách, úzkostných stavoch a nespavosti
 • posilňuje imunitný systém a celkovú vitalitu organizmu
 • pri hormonálnych poruchách, problémoch menštruačného cyklu, neplodnosti
 • problémoch s dýchacími cestami, alergiami alebo astmou
 • pri škúlení, vysokom očnom tlaku, hučaní v ušiach, problémoch s rovnováhou
 • škrípaní zubov, zubnej neuralgii, problémoch s čeľustnými kĺbmi
 • uvoľňuje blokády vzniknuté v dôsledku úrazov i emocionálnych zranení, tráum
 • je výborná ako doplnok poúrazovej a pooperačnej rekonvalescencie
 • u detí pri poruchách učenia, pozornosti, hyperaktivite, úzkosti či nočnom pomočovaní
 • v tehotenstve uvoľňuje psychiku i telo, mobilizuje prirodzené adaptačné procesy tela, dodáva energiu pre životné zmeny a vyjadrenie seba samého

Jemná ako pierko

Kraniosakrálny systém v ľudskom tele tvorí trojvrstvový membránový systém, v ktorom neprestajne prúdi mozgovomiechová tekutina. Tvorbu tejto tekutiny riadia mozgové komory. Mozgovomiechová tekutina pulzuje v pravidelnom rytme, asi šesť až dvanásťkrát za minútu. Všetky kosti, vrátane kostí lebky, sa musia prispôsobovať zmenám tlaku tejto tekutiny počas pulzácie. Základnou úlohou mozgovomiechovej tekutiny je vyživovať a detoxikovať nervovú sústavu. Akékoľvek narušenie kraniosakrálneho systému v našom organizme má za následok zhoršenie prenosu nervových impulzov v tele a tým aj jednotlivých telesných funkcií.


Narušenie kraniosakrálneho rytmu môže vzniknúť fyzickým spôsobom, napríklad pri úrazoch, operáciách, nesprávnom držaní tela. Ale i pod vplyvom psychických šokov a tráum, dlhodobého stresu.

Metóda spočíva v snahe vyladiť rytmus fyziologického systému, ktorý ovplyvňuje pohybový aparát, ale i emócie a myslenie. Názov vznikol spojením slov cranio (lebka) a sacrum (krížová kosť). Zakladateľ metódy Dr. Upledger rozpoznal spojitosť medzi panvou a lebkou, ktorá sa prejavuje pulzovaním energie vo forme mozgomiešnej tekutiny. Cieľom je využiť túto energiu pre aktiváciu samoliečiacich schopností tela. Skúsený terapeut používa veľmi jemný tlak. Mimoriadne jemnými dotykmi dokáže uvoľniť svaly, väzivo, kosti a kĺby.

Pulzáciou dochádza nielen k fyzickému, ale aj k psychickému uvoľneniu.

Kraniosakrálny rytmus pulzuje hlboko vnútri nášho fyziologického systému. Táto vnútorná hybná sila sa nazýva aj "primárne dýchanie". Terapia prináša hlboké fyzické a emocionálne uvoľnenie a súčasne aktivuje samoozdravné procesy organizmu. 

Objednajte si termín