Metamorfná technika

Veľmi príjemná jemná a trvale učinkujúca metóda na uvoľnenie duševných zranení, strachov, stresov a schém vytvorených v prenatálnom období pri vývoji dieťatka v maminom brušku.

Prenatálne obdobie formuje nový život dieťatka od počatia cez vývoj až po pôrod. Ovplyvňuje jeho formovanie nielen fyzicky a psychicky, ale vplýva aj na vytváranie jeho silných a slabých stránok.

To čo mama zažíva v tomto období, radosť ,starosť jednoducho povedané všetky emócie dieťatko prežíva spolu s ňou a priamo jej pocity, strachy, obmedzenie, traumy naň vplývajú. Tieto pocity sa priamo zapíšu do schémy - maternice vyvíjajúceho dieťatka ako bloky pozdĺž chrbtice, ktoré sa prejavia v jeho prístupe k životu, riešeniu situácií, vzťahov s inými ľuďmi aj so sebou samým. V praktickom živote sa tiež prejavuje ako celková nerovnováha, alebo ako choroba, porucha správania.

Názov Motýlie krídla dostala pre jej jemnosť a ľahkosť pri aplikovaní. Aplikácia pôsobí na zlepšenie zdravia, na získanie vnútornej sily, radosti, psychickej vyrovnanosti a plné využitie vlastných schopností a tvorivosti.

"Je to jedinečná technika jemného dotyku s obrovskou transformačnou mocou"

Metamorfná technika je vhodná pre všetkých - pre dospelých i pre deti. Je veľmi úspešná pri hyperaktivite, pri poruchách sebaovládania, agresivite, pri poruchách CNS, pri autizme, pre zdravotne postihnutých aj pre tehotné mamičky a zdravý vývoj ich bábätka. Skúsený terapeut ju dokáže aplikovať aj na diaľku. Je naozaj vhodná pre každého a často ju ľudia využívajú aj v náročných životných situáciách - sťahovanie, rozvod, nové zamestnanie, problémy v práci, v škole, zmena školy, dospievanie, tehotenstvo, úmrtie v rodine...

Po aplikácii Metamorfnej techniky budete schopní ľahšie a lepšie riešiť tieto situácie. Klienti často zaznamenávajú pozitívne zmeny vo svojom správaní na fyzickej aj emočnej úrovni a cítia prílev energie a životného elánu. Táto technika pomáha a umožňuje dať nový impulz našej životnej sile na čo najlepšie využitie nášho potenciálu. Je vhodná aj pre tých čo neriešia žiadne tažké životné situácie a chcú si len dopriať relax a uvoľnenie.

Objednajte si termín